2023г. 06 декември - Подписан колективен трудов договор в БДЖ Пътнически превози

КТД                   – ТУК

Приложение 1 –ТУК

Приложение 2 – ТУК

Приложение 3 – ТУК

Приложение 4 – ТУК

Правила за работа на страните по КТД          – ТУК

Правила за отпускане на помощи      - ТУК   

2023г. 11 декември - Подписан колективен трудов договор в БДЖ Товарни превози

КТД                   – ТУК

Приложение 1 –ТУК

Приложение 2 – ТУК

Приложение 3 – ТУК

Приложение 4 – ТУК

 


- Протокол 2 от заседание на КС на СЖБ - в раздел СЖБ - КС протоколи - ТУК.


2024-02-22 07:46:28